KLANT: Philips / OPDRACHTGEVER: Weber Creatives / WERKZAAMHEDEN: Ontwerp, Animatie

Philips Reveal

Deze film is gemaakt om de nieuwe strategie voor de Philips shavers in te leiden aan de bezoekers van het Philips congres in Barcelona. Philips wilde hierbij de nadruk leggen op de persoonlijke expressie van het scheren. In de film is dit gevisualiseerd aan de hand van vier hoofdpersonen: een Chinese zakenman, een Duitse clubganger, een Amerikaanse architect en een Hawaïaanse surfer.

Om een brug te maken tussen de verschillende locaties heb ik drie animaties gemaakt van een wereldkaart. Vanuit de huidige locatie wordt er uitgezoomd naar de wereldkaart. Een target zoekt snel de volgende bestemming en vervolgens zoomt de camara hier op in.